Nijhoff BV

Grindmaatschappij

Van noodzaak naar voorsprong door kennis "

Het is met recht een understatement om het afgelopen jaar een roerig jaar te noemen. Als men terugblikt is het misschien zelfs van tijd tot tijd een roerig decennia te noemen.
Nu we allen in afwachting zijn tot de uitspraak van de Raad van State zich aandient willen wij, als Nijhoff, hierbij ook graag alvast onze dank uitspreken voor het in ons gestelde vertrouwen. Duurzame en op verdient vertrouwen gebaseerde relaties in het bedrijfsleven zoals deze vroeger bestonden zijn zeker schaars geworden. Wij spreken dan ook onze oprechte dank uit aan diegene die deze “oude” inborst heden ten dage nog uitdragen.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de loop of verloop van deze zaak kunt u ten allen tijden contact opnemen en zullen wij u bijpraten.

Directie en medewerkers Nijhoff Grindmaatschappij BV