Nijhoff BV

Duurzaam | Carbon Footprint

Duurzaamheid staat als peiler onder de grondvesten van Nijhoff Grindmaatschappij BV "

Nijhoff werkt al sinds jaar en dag volgens het principe van de Ladder van Lansink (geïntroduceerd in 1979). Om Integraal Ketenbeheer voor afvalstoffen te concretiseren is voor het omgaan met afvalstoffen deze voorkeursvolgorde ontwikkeld. Niet verwonderlijk zal zijn dat storten het minst wenselijk is. Lansink is een voormalig Nederlands politicus en tegenwoordig onder meer voorzitter van de Federatie Herwinning Grondstoffen.

Vanuit dit principe is het recyclingproces van Nijhoff ook opgebouwd en wordt 95% hergebruikt als secundaire bouw- en grondstoffen in de GWW sector en beton- en asfaltindustrie.
Optimaal materiaalhergebruik wordt hierdoor gestimuleerd en de winning van primaire grondstoffen maximaal uitgespaard.

Nijhoff is reeds in vergevorderd stadium met certificering van de Carbon Footprint Certificate | trede 3 en laat op al haar
produkten LCA ‘ s uitvoeren zodat de duurzaamheid van deze materialen in de markt inzichtelijker worden gemaakt en met name groene innovaties nader uitgewerkt kunnen worden. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onder andere in het kader van het thema Duurzaamheid staat als peiler onder de grondvesten van Nijhoff Grindmaatschappij BV