Nijhoff BV

Kwaliteitsborgingen

Van noodzaak naar voorsprong door kennis "

Nijhoff Grindmaatschappij BV heeft onderstaande kwaliteitsborgingen voor al haar processen en produkten.
Onze produkten zijn BRL- gecertificeerd en worden zowel intern alsmede extern door certificerende instanties
gecontroleerd zodat de kwaliteit van onze produkten onder continu nauwlettend toezicht gewaarborgd blijft.
Nijhoff beschikt over een eigen laboratorium alwaar de benodigde zeefkrommes worden uitgevoerd.
Alle aanvullende onderzoeken worden uitbesteed aan een extern STERLAB gecertificeerd laboratorium.

  • BRL 2506 – Erkend door Bodem + | BRL tijdelijk geschorst in afwachting van beslissing
  • BRL 9311 – Toeslagmateriaal voor de beton- en asfaltindustrie
  • BRL 9335-2 – Erkend door Bodem +
  • BRL 9335-9 – Erkend door Bodem +
  • BRL 7500 – Erkend door Bodem +
  • ISO 9001-2008 – Kwaliteitsmanagementsysteem
  • CO2 ProRail Prestatieladder 3 | Medio Juni 2011