Nijhoff BV

Produkten

Zand voor aanvulling en ophoging | Cunetzand
Grind 31,5 – 60 mm
Grind 4 – 32 mm – NEN EN 12620 voor toepassing in beton
Split 08 – 16 mm – NEN EN 13043 voor toepassingen in asfaltverhardingen
Split 04 – 11 mm – NEN EN 13043 en 12620 voor toepassingen in beton en asfaltverhardingen
Split 02 – 08 mm – NEN EN 12620 voor toepassing in beton
Brekerzand – NEN EN 13043 voor toepassing in asfaltverhardingen
Brekerstof (klei | erosieklasse 2 en 3)

(Al onze produkten worden onder bijbehorend certificaat of AP-04 keuring uitgeleverd)